Ik lever een enorme inspanning en word altijd beloond met een enorme ontspanning. Ik ben iedere keer verrast over wat de les me brengt. Hij is altijd hetzelfde maar iedere keer ervaar ik iets anders." Sofie, studieadviseur

Nieuws

 • 25.09.2014

  Journaliste bezoekt alle Bikram studio's in Europa. Op 24 september was ze in Nijmegen, de 90ste studio die ze aandoet.
  meer …

Meer over yoga

(met dank aan Bikram Yoga Malmö en Bikram Yoga Södermalm)

Yoga is te beschrijven als een filosofie, een manier van denken. Yoga gaat over hoe wij ons leven leven. Het is een oefenen van 'in het moment' zijn. Het is een pad voor lichamelijke, mentale en spirituele ontwikkeling, een pad dat leidt tot innerlijke blijdschap, tot vrijheid, tot zelfverwerkelijking. Het doel is om verstand, lichaam en ziel te verbinden. De betekenis van het woord Yoga in het Sanskriet is "verenigen, samenvoegen, verbinden".

Yoga bestaat uit zes klassieke systemen van Hindu filosofie, waarvan de wortels tot 5000 jaar teruggaan.

 1. Hatha yoga: Patanjali, een oude Indiase wijze, beschreef dit als het "Acht-voudige pad." In een Hatha yogales, worden voornamelijk twee disciplines beoefend: asana en pranayama.
 2. Karma yoga: onbaatzuchtige dienstbaarheid aan anderen, als onderdeel van het grotere Zelf, zonder gehechtheid aan de resultaten, en de uitvoering van alle handelingen vanuit het bewustzijn dat God de doener is.
 3. Mantra yoga: het centreren van het bewustzijn door het herhalen van bepaalde universele basis-woordklanken (japa). Elk geluid vertegenwoordigt een bepaald aspect van de Geest.
 4. Bhakti yoga: volledige toewijding, via welke men ernaar streeft de goddelijkheid in ieder schepsel en in elk ding te zien en ervan te houden, en zo onophoudelijk te aanbidden.
 5. Jnana yoga: het pad van de wijsheid, dit benadrukt de toepassing van onze intelligentie om spirituele bevrijding te bereiken.
 6. Raja yoga: het koninklijke of hoogste pad van yoga. Centraal in het Raja Yoga systeem, dat de andere aspecten balanceert en verenigt, staat het beoefenen van specifieke, wetenschappelijke methoden van meditatie.

In Bikram Yoga beoefenen we zowel Hatha als Raja yoga.

Hatha Yoga

Het doel van Hatha yoga is de houdingen (asana) te gebruiken als een middel om een absolute balans te vinden tussen ons fysieke lichaam, ons verstand en onze ziel. Als we een dergelijk evenwicht vinden, krijgen we toegang tot de kracht die de basis vormt voor ons hele bewustzijn. Vertrouwen, intuïtie, zelfbeheersing, positieve discipline, focus en uithoudingsvermogen in combinatie met wilskracht, stimuleren kracht en balans. Deze activeren innerlijke ontwikkeling. Door yoga te beoefenen krijgen we toegang tot de bronnen van deze innerlijke krachten.
We creëren een betere innerlijke en uiterlijke balans naarmate we komen tot meer begrip en inzicht. Omdat lichaam en geest verbonden zijn, moeten we eerst de controle over ons lichaam krijgen. De fysieke discipline van Hatha yoga is een deur die toegang geeft tot de diepere aspecten van yoga. Onze weerstand tegen de houdingen neemt af (minder pijn en stijfheid), onze gezondheid verbetert en er ontstaat een psychologische wisselwerking. Zo kunnen we de diepere aspecten van yoga bereiken.

Raja Yoga

Raja yoga ("de koninklijke weg") betreft ons verstand, de rede, de zintuigen, de wil en het intellect. Ons verstand wordt gezien als de "koning" over mentale en fysiologische structuren en de bewuste en onbewuste geest.
Het beoefenen van yoga helpt ons vrienden te worden met ons verstand, dat ons vaak hindert in stilte en vrede (meditatie) te zijn. Met behulp van mentale discipline gebruiken we onze onbeperkte innerlijke kracht om te veranderen en veranderd te worden. We breken met oude patronen terwijl we creëren, opnieuw vormen, versterken en regenereren. Door regelmatig onze gedachten te trainen in de hitte en door de yogahoudingen uit te voeren, nemen wij de controle over ons verstand, in plaats van ons te laten beheersen door ons verstand, onze gewoonten en psychologische obsessies. We voelen ons vrijer, en we bevrijden onszelf van onrust, zorgen en angsten. Tegelijkertijd, wordt het gemakkelijker ons te concentreren en toegang tot onze innerlijke kracht te krijgen.
We worden koningen in ons eigen paleis!
Door Bikram Yoga te beoefenen keren we onze volledige aandacht naar de staat van ons lichaam en ons verstand, zo beoefenen we zowel Hatha als Raja yoga. We ontdoen ons van illusies, gewoonten en obsessies die vaak leiden tot aangepast gedrag, dat als effect heeft dat we zaken vermijden in plaats van ze tegemoet te treden. Door regelmatig Hatha en Raja te beoefenen creëren we een balans tussen lichaam en geest, het effect reikt tot diep in de ziel.

Patanjali's Achtvoudige pad van Yoga: de Yoga Sutra's

De essentie van het yoga-pad is systematisch beschreven door de oude wijze Patanjali in zijn korte, maar meesterlijke werk, de Yoga Sutra's. Paramahansa Yogananda heeft geschreven:
"Patanjali's geboortejaar is niet bekend, maar veel geleerden wijzen hem toe aan de tweede eeuw voor Christus. Zijn vermaarde Yoga Sutra's presenteren, in een reeks van korte aforismen, de compacte essentie van de zeer uitgebreide en ingewikkelde wetenschap van God-Unie. Hij formuleert de methode van het verenigen van de ziel met de ongedifferentieerde Geest op zo'n mooie, duidelijke en beknopte manier, dat generaties van geleerden de Yoga Sutra's erkennen als het voornaamste oude werk over yoga."

Het yoga-systeem van Patanjali staat bekend als het achtvoudige pad, dat leidt tot het uiteindelijke doel van God-realisatie (zelfrealisatie).

1. Yama (moreel gedrag). Richtlijnen voor interactie met het rest van de wereld: geen schade toebrengen aan anderen, eerlijkheid, niet stelen, onthouding, en niet hebzuchtig zijn.

2. Niyama (regels van persoonlijk gedrag). De zuiverheid van lichaam en geest, tevredenheid onder alle omstandigheden, zelfdiscipline, zelfstudie (bezinning), en toewijding aan God en goeroe.

3. Asana: (juiste houding). De beoefening van fysieke houdingen, waarvan het hogere doel is om het lichaam te zuiveren, bewustzijn van en controle te krijgen over de innerlijke toestand van het lichaam en het daardoor geschikt te maken voor meditatie.

4. Pranayama: ademhaling, die ons in staat stelt prana of levenskracht, de subtiele levensstromen in het lichaam te controleren.

5. Pratyahara: terugtrekken van de zintuigen van externe objecten om het verstand te kalmeren.

6. Dharana: gerichte concentratie, die het verstand gericht houdt op één gedachte of object.

7. Dhyana: meditatie, absorptie in de uitgestrekte perceptie van God in een van Zijn oneindige aspecten - Gelukzaligheid, Vrede, Liefde, Wijsheid, - het hele universum volledig doordringend.

8. Samadhi: absoluut bewustzijn. De ervaring van de eenheid van de geïndividualiseerde ziel met de Kosmische Geest.